Disclaimer


Disclaimer

Voor www.jeandarcel.fr

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site www.jeandarcel.fr.
Door deze site te gebruiken, wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.


Gebruik van informatie
JEAN D'ARCEL FR streeft ernaar om altijd correcte en actuele informatie op deze site te verstrekken.
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, garandeert JEAN D'ARCEL FR niet de volledigheid,
nauwkeurigheid of tijdigheid van de informatie.
De juridische informatie op de site is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. JEAN D'ARCEL FR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade
het gebruik van de informatie of de website, of voor de storing van de site.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of per e-mail, is het niet mogelijk om eenvoudig een relatie tussen JEAN D'ARCEL FR tot stand te brengen
en de gebruiker van de website.

E-mail
JEAN D'ARCEL FR kan niet garanderen dat de e-mails die worden verzonden, op tijd worden ontvangen of verwerkt, omdat de ontvangst van e-mails niet tijdig kan zijn
Gegarandeerd. Evenzo kan de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig worden gegarandeerd door de bijbehorende beveiligingsrisico's.
U kunt dit risico accepteren door een e-mail te sturen naar JEAN D'ARCEL FR zonder codering of wachtwoord.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. JEAN D'ARCEL FR heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
JEAN D'ARCEL FR aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van sites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van JEAN D'ARCEL FR worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.
Geen van de publicaties en uitingen op deze site mag op welke manier dan ook worden gereproduceerd, gekopieerd of openbaar gemaakt,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JEAN D'ARCEL FR.

Neem voor alle andere vragen contact met ons op via info@jeandarcel.fr